Thương hiệu: {{arr.product_trademark}}

{{arr.product_name}}

Thuộc nhóm sản phẩm: {{arr.category_name}}

{{arr.priceshow}} đ {{arr.pricenormal}} đ / Hộp

{{arr.product_short_desciption}}

Danh mục: {{arr.category_name}}
Công dụng: {{arr.product_short_desciption}}
Mô tả sản phẩm
Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản